Bethink » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Leverenzymen, verbeteren van leverwaarden

Leverenzymen, verbeteren van leverwaarden

Leverenzymen kunnen door verschillende oorzaken afwijkend zijn van de normale waarden. Als het gehalte van leverenzymen in het bloed verhoogd is, kan dit negatieve gevolgen hebben voor het lichamelijk…
Nieren, verbeteren van de nierfunctie

Nieren, verbeteren van de nierfunctie

De nieren hebben een belangrijke filterfunctie in het lichaam. De nierfunctie kan door meerdere oorzaken verminderd zijn. Als het weefsel in de nieren langdurig beschadigd raakt is herstel ervan niet…
Groene oogkleur is bijzonder zeldzaam

Groene oogkleur is bijzonder zeldzaam

Groene ogen zijn zeer zeldzaam, ze komen bij ongeveer 2% van de bevolking voor. In sommige gebieden komen groene ogen meer voor dan in andere gebieden in de wereld. Oogkleur is een erfelijk uiterlijk…
Onbegrepen koorts: symptomen, oorzaken en behandeling

Onbegrepen koorts: symptomen, oorzaken en behandeling

Koorts is een verschijnsel dat optreedt als beschermende reactie van het afweersysteem van het lichaam. Meestal duurt koorts enkele uren of dagen, afhankelijk van de oorzaak. Er wordt van koorts gespr…
ADD bij vrouwen: oorzaken, symptomen en behandeling

ADD bij vrouwen: oorzaken, symptomen en behandeling

'Een vol hoofd' komt zowel bij mannen als bij vrouwen voor en leidt regelmatig tot problemen in het dagelijks functioneren. In Nederland heeft ongeveer 5% van de kinderen en 3 tot 4% van de volwassene…
Nierinfarct: oorzaak, gevolg en behandeling van stolsels

Nierinfarct: oorzaak, gevolg en behandeling van stolsels

Een nierinfarct is een zeldzame - en daardoor vaak gemiste - oorzaak van nierproblemen met een daling van de nierfunctie tot gevolg. Een plotselinge onderbreking van de bloedtoevoer van de nierader do…
Ambidexter, linkshandig én rechtshandig

Ambidexter, linkshandig én rechtshandig

Ongeveer 10% van de bevolking is linkshandig. Een nog kleiner deel van de bevolking is zowel linkshandig als rechtshandig en wordt ambidexter genoemd. Het gaat naar schatting om 1% van de totale bevol…
Factor V Leiden, bloedstolling en trombose

Factor V Leiden, bloedstolling en trombose

Factor V Leiden, ook wel APC-resistentie genoemd, is een genetische afwijking van één van de stollingsfactoren in het bloed. Men kan heterozygoot of homozygoot drager zijn van de factor 5 mutatie. De…
Alcohol en ziekte van de lever: oorzaken en gevolg

Alcohol en ziekte van de lever: oorzaken en gevolg

De lever is het orgaan dat giftige stoffen zoals alcohol afbreekt. Langdurig en overmatig alcoholgebruik heeft effecten op het functioneren van de lever. Ziekte van de lever wordt vaak laat ontdekt om…
Stilzitten is een gevaarlijke bezigheid

Stilzitten is een gevaarlijke bezigheid

Inactiviteit leidt tot achteruitgang is de boodschap van Prof. Dr. Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de VU Amsterdam. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een gebrek aan beweging risic…